Аймгийн ИТХ

"Хүүхэд хамгаалал-Эрсдлээс сэргийлэх нь" сургалт болов

   Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн хэлтэс, ГХУСАЗЗ-ийн 2019 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Прокурорын газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар хамтран энэхүү сургалтыг аймгийн хэмжээнд анх удаагаа өргөн цар хүрээтэйгээр зохион байгуулж буйгаараа онцлог ба нийт 18 сум, аймгийн төвийн сургуулиудын 90 гаруй байрын багш, жижүүрүүд хамрагдлаа. Сургалтыг нээж аймгийн ИТХ-ын дарга Л.Батжаргал  үг хэлэв.Энэхүү зөвлө
4/4/2019

Аймгийн төв дулааны хангамжийн шинэ эх үүсвэртэй болно

Монгол улсын 10 аймгийн төвийн дулаан хангамжийг сайжруулах хүрээнд хийгдэж байгаа Говь-Алтай аймгийн төвд дулааны станц барьж ашиглах  төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүнгийн танилцуулга, олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэн 2019.03.15-ны 11 цагт аймгийн нутгийн удирдлагын ордоны иргэний танхимд болж өндөрлөлөө.Алтайн салхинаас сонордсон: Хас овогтой Гансүхийн Хосбаяр   
4/4/2019
Алтайн мэдээ