Нэг өгүүлбэрээр...


 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл хангуулах, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, удирдлагын үйл ажиллагаанд хөтлөгдөх баримт бичгийн бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага,  хэрэг бүрдүүлэн архивлах талаар мэдлэг, чадвар дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад 2 өдрийн сургалтыг аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн Архивын тасагтай хамтран зохион байгуулж байгаа юм байна.

Алтайн салхинаас сонордсон: Хас овогтой Гансүхийн Хосбаяр


 
Мэдээ таалагдсан:
altainews.mn таалагдсан:
Алтайн мэдээ