НҮБ-ийн Хүүхдийн сан манай аймагт анхаарал хандууллаа

          НҮБ-ийн Хүүхдийн сан, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яам, Боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, МУИС, МУБИС-ийн багш зэрэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хоёр дахь өдрөө Говь-Алтай аймагт ажиллаж байна.

      Энэ үйл ажиллагааныхаа хүрээнд “Тэгш хамруулсан олон нийтийн оролцоот орон нутгийн хөгжил” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэг, “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжил” сургалтыг зохион байгуулж, сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцах юм байна.

Алтайн хязгаараас сонордсон: С.Очиртөмөр 
Мэдээ таалагдсан:
altainews.mn таалагдсан:
Алтайн мэдээ